HälsoSmart © 2016 • Privacy Policy • Terms of Use

Här presenteras pressklipp om den framgångsrika StahreMetoden.

 Karolinska Institutet har genomfört två vetenskapliga studier. De har visat på att viktnedgången är ovanligt stor, fortfarande efter 1,5 år.

Här kan du läsa om studierna.

StahreMetoden är ett 10 – veckors kognitivt behandlingsprogram vid övervikt/fetma. Metoden är en specialdesignad KBT-metod. Behandlingens fokus är att ge dig som har övervikt/fetma kunskaper som kan leda till bestående viktnedgång med hjälp av en mer positiv självuppfattning, bättre självkontroll och minskad stress. Målsättningen är således att ge dig kunskap och instrument till att uppmärksamma och därefter kunna förändra förhållningssätt till  dagliga situationer och händelser som kan påverka ditt ätbeteende negativt.

Läs mer under Kurser.