HälsoSmart © 2016 • Privacy Policy • Terms of Use

Motiverande Samtal är som att bjuda upp till dans där jag för och inte tvingar. Att hjälpa dig till förändring på din egna villkor. Ett rum där det är möjligt för dig att stanna upp och se, känna, tänka, möta och reflektera över dig själv.

I det Motiverande samtalet finns också några grundläggande principer: att visa empati, utveckla diskrepans, vilket innebär att se skillnaden mellan ett bättre alternativ och ett mindre hälsofrämjande beteende.