HälsoSmart © 2016 • Privacy Policy • Terms of Use

Kognitiv inriktning: Tanke, känsla och handling är centrala delar i det kognitiva förhållningssättet i KBT. Där ses du och jag som likställda forskare där båda samverkar för att finna orsaker till ditt problem och att hitta en lösning som passar dig.

En KBT- behandling inleds med en analys av ditt problem;  du får hjälp av mig till att själv formulerar ditt problem och vad du vill förändra i sin livssituation. Och sedan utarbetar vi tillsammans en handligsplan som  känns bra för dig för att nå dit du är på väg. Ett exempel kan vara att du kanske har en övervikt du inte kommer tillrätta med, ett annat att du vill komma igång med en träningsform som passar dig.